Nieuws

BIM CERTIFICAAT ISO 19650 I BIM NORMEN

De nieuwe internationale leidraad voor informatie beheer en uitwisseling van de bebouwde omgeving. De combinatie van de echte gebouwde omgeving en de digitale “gebouwde” omgeving zal de toekomstige financiële en duurzaamheidsdoelstellingen moeten waarmaken. Dit zal gevolgen hebben voor de manier waarop aanbestedingen, operationele processen en samenwerkingen zullen plaatsvinden.

BIM-coördinatie I BIM management voor bouwbedrijven - projectontwikkelaars - vastgoedeigenaren-vastgoedbeheerders

BIM-coördinatie –BIM management

Verbeter de samenwerking en verminder (bouw)fouten door een goede BIM coördinatie.

De digitalisering van de bouwwereld is in volle gang en BIM heeft hierin een prominente rol ingenomen. Door de inzet van BIM creëer je een transparant en common data environment dat het mogelijk maakt om met alle keten partners beter samen te werken. BIM is duurzaam. De inzet van BIM levert dus op!  

BIM inzetten als hulpmiddel voor circulariteit en het uitvoeren van duurzaamheid analyses

Tegenwoordig stellen steeds meer vastgoed gebruikers , eigenaren en ontwikkelaars als voorwaarde dat circulariteit en duurzaamheid worden meegenomen in de totale levenscyclus van hun gebouwen.

Vanuit de overheid worden de eisen aan duurzaamheid en circulariteit jaarlijks (strenger) aangepast, maar stellen zij ook interessante subsidies ter beschikking om duurzaamheid te stimuleren.

Interactive 3D tour van uw vastgoed. 360 walktroughs van Matterport

Naast het maken van pointclouds en het opzetten van de bestaande situatie in Revit / ArchiCad etc. maken wij ook 360 graden virtuele tours van uw vastgoed objecten.

BIMnD gebruikt hiervoor de Matterport Pro Camera. Met deze camera kunnen wij op een efficiënte en effectieve methode uw bestaande gebouwen en installatieobjecten snel in kaart brengen.

Digital Twin voor facility management

Op dit moment krijgen wij steeds vaker de vraag van vastgoedbeheerders en gebouweigenaren om een digital twin te creëren ten behoeve van facility management. Zij kunnen hiermee aanzienlijke kostenbesparingen realiseren.

Door veel partijen wordt deze technologie voornamelijk ingezet in de ontwerp en realisatiefase. De grootste besparingen zijn echter te behalen in de beheer en onderhoud fase.