BIM Controle op kwaliteit, regelsets en de BIM Basis ILS

Wanneer het ontwerp van een object definitief is kunnen de modellen van de architect en constructeur worden samengevoegd in het model. Voor de nieuwbouw van het centrum voor doofblinden op het terrein van Kalorama in Beek hebben wij voor onze opdrachtgever de BIM controle mogen uitvoeren.

We hebben in dit project het model van zowel de constructeur en de architect gecontroleerd op de o.a de volgende manieren:

1: Visuele controle van het BIM:

We “lopen” door het model en kijken o.a door het maken van de juiste doorsneden op de juiste plekken.

2: Controle van het BIM dmv regelsets

Door de inzet van SOLIBRI kunnen we aan de hand van voor gedefinieerde regelsets modellen controleren op o.a.

Verticale afstand tussen componenten;

Controle op draagconstructie;

Kijken of het bouwkundig model niet clashed met het constructief model;

Zitten de sparingen op de juiste plaatsen etc.

3: Controle of alle partijen hun modellen valideren conform de BIM basis ILS:

Wij hebben gekeken of alle elementen geclassificeerd zijn, en of er een materiaal aan toegekend is en of alle essentiële properties als LoadBearing, IsExternal, en FireRating zijn ingevoerd.

Daarnaast hebben we de onderlinge afspraken  tussen partijen gecontroleerd te denken aan  benaming van modellen en verdiepingen en het hanteren van hetzelfde nul punt.

Meer weten over controle van BIM, of over het toepassen van Bim in de ontwerpfase en de juiste uitvraag neerleggen bij partijen. Wij zijn u graag van dienst.

Bim Controle BIM basis ILS