Materialen paspoort voor het Madaster, “Afval is materie zonder indentiteit”

Het Madaster heeft als doel materialen beschikbaar te houden in alle levens cycli die een vastgoedobject doorgaat.  Dit doen ze door alle materialen welke gebruikt zijn in een gebouw te registreren en zodoende de beschikbaarheid te faciliteren.

Partijen maken dit inzichtelijk door de gebouwde omgeving volledig digitaal te documenteren.

Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: voor particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap. Madaster is het kadaster van materialen.

Om materialen beschikbaar te houden dienen ze in het gebruik gedocumenteerd te worden. Met behulp van een Materiaalpaspoort behouden materialen hun identiteit, waardoor ze niet anoniem, als afval, verloren gaan.

Wat is een Materiaalpaspoort?

Een Materiaalpaspoort is gebaseerd op de materialen welke zijn gebruikt in een gebouw of gebouwdeel. In een materiaalpaspoort worden de hoeveelheden van de gebruikte materialen inzichtelijke gemaakt binnen het zogenaamde ‘gebouw-kader’.

 De materialen moeten worden weergegeven op basis van de NL_Sfb codering en deze worden gerangschikt naar materialen families. Het Madaster berekent zelf geen hoeveelheden: alle informatie en hoeveelheden worden direct uit het IFC ( BIM) model geïmporteerd.

Het is dus van belang dat de vastgoeddata klopt en de modellen goed zijn opgezet. BIMnD kan vastgoedeigenaren en beheerders via het opzetten van BIM Modellen helpen met het opstellen van een juist materialen paspoort.

BIM voor Madaster